நமது நம்பிக்கை - April 2005

வெ. இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ்: அறிவின் அதிசயக் கலவை

மரபின் மைந்தன் ம. முத்தையா

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது குறித்த போதனையாளராக மட்டுமின்றி சாதனையாளராகவும் திகழ்பவர் இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ். இந்திய ஆட்சிப் பணியில் எழுத்தாற்றலும், பேச்சாற்றலும் உள்ள எத்தனையோ அதிகாரிகள் இருந்தார்கள், இருக்கிறார்கள். ஆனால், இறையன்பு வித்தியாசமான கலவையின் விளைச்சலாய் விளங்குகிறார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு நேர்காணலில் அவர் குறிப்பிட்டு இருந்தார் ‘ஐ.ஏ.எஸ்’ பட்டம் என்பது ஒரு நுழைவுச் சீட்டு மாதிரிதான். அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு ஒரு நல்ல இடத்தைச் சென்றடைய முடியும். அந்த இடத்தில் முத்திரை பதிப்பது நம்முடைய தனித் தன்மையில்தான் இருக்கிறது என்று.

>>மேலும்….

நமது பார்வை: இந்தக் கோலம் என்று மாறும்?

மக்கள் பிரதிநிதிகளின் மண்டபங்கள் மோதல் மேடைகளாகவே மாறிவிட்டிருக்கின்றன. நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர்களும், சட்டமன்றக் கூட்டத் தொடர்களும் அமளியிலும் வெளிநடப்பிலுமே முடிகின்றன.

>>மேலும்….

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்