நமது நம்பிக்கை - November 2008

மனஅழுத்தம் நீங்க 30 வழிகள்

-மரபின்மைந்தன் ம. முத்தையா

வாழ்வின் போக்கு பிடிபடும் வரையில் அழுத்தங்களின் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் பலரும் ஆடிப்போய் விடுகிறார்கள். செய்த செயல் ஒன்றிற்கு எதிர்பார்த்த விளைவு ஏற்படாத போதும், எதிர்பாராத எதிர் விளைவுகள் ஏற்படும்போதும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள்.

>>மேலும்….

நமது பார்வை

தன்னை வெட்டுபவர்களைக் கூடத் தாங்குகிறது நிலம் என்பதனால் “அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்” என்றார் திருவள்ளுவர்.

>>மேலும்….

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்