நமது நம்பிக்கை - December 2008

வருமானம் பெருக வளமான வழிகள்

நமக்கு நம்பிக்கை தருகிற முக்கியமான அம்சங்களில், முன்னணியில் இருப்பது வருமானம். நிறைய மனிதர்களின் அகராதியில், அதிக வருமானமென்றால் வேலைக்குப் போகாமல் காலாட்டிக் கொண்டே இருந்தாலும் வந்து சேர்கிற பணம் என்றொரு பொருள் இருக்கிறது.

>>மேலும்….

நமது பார்வை

இலங்கையில், அப்பாவித் தமிழர்கள் மீது நல்க்கும் தாக்குதலும், அவர்களின் வாழ்வுரிமைக்கு பாதிப்பு விளைவிக்கும் நடவடிக்கைகளும் வருந்துதற்குரியவை. இந்திய அரசின் குரல் இன்னும் உறுதிபட ஒலித்து, போர் நிறுத்தத்திற்கு வழிவகுக்க வேண்டும்.

>>மேலும்….

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்