நமது நம்பிக்கை - June 2009

அட்டைப்படக் கட்டுரை

– மரபின்மைந்தன் ம. முத்தையா

கண்ணதாசன்

ஊற்றெடுக்கும் நம்பிக்கை

வாழ்வில் வரும் நம்பிக்கை இரண்டு வகை. திட்டமிட்டு வாழ்ந்து, தெளிவிலே ஆழ்ந்து, இலக்குகள் நிர்ணயித்து, பற்பல நூல்களையும் படித்தறிந்து வருகிறநம்பிக்கை முதல்வகை.

>>மேலும்…

நமது பார்வை

நிலையான அரசு!
நம்பிக்கையான எதிர்காலம!

பாராளுமன்றத் தேர்தலில் அறுதிப் பொரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைத்திருக்கிறது மன்மோகன்சிங் அரசு.

>>மேலும்…

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்