நமது நம்பிக்கை - September 2009

இணையற்றவராய்த் திகழ 20 வழிகள்

வாழ்க்கை தருகிற எல்லாவற்றுக்கும் நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருங்கள்.

நாளின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் தியானமும் பிரார்த்தனையும் இடம்பெறட்டும்.

எட்டக்கூடிய இலக்குகளையே வகுத்துக் கொள்ளுங்கள். வகுத்துக் கொண்ட இலக்குகளை எட்டிவிடுங்கள்.

>>மேலும்…

நமது பார்வை

நோய்க் கிருமிகள் தொற்று நோய்கள் போன்றவை பரவுவது காலங்காலமாய் நிகழ்ந்து வருவதுதான். போதிய மருத்துவ வசதி இன்மையால் கொத்துக் கொத்தாக மக்கள் செத்தனர். இன்று மருத்துவ வசதியும் ஊடக வசதியும் பெருகியுள்ளதால் பாதிப்புகள் குறைவு.

>>மேலும்…

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்