நமது நம்பிக்கை - October 2009

நூற்றுக்கு நூறு இயக்கம்

புதுவாசல்

ஏன் நூற்றுக்கு நூறு இயக்கம்?

நம்பிக்கை – இதுதான் வெற்றியின் ரகசியம். சாதிக்க விரும்பும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நம்பிக்கைதான் சுவாசமாக இருக்கும்.

நம்பிக்கையை வளரும் பருவத்திலேயே குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்த தொடங்கப்பட்டதுதான் நூற்றுக்கு நூறு இயக்கம்.

>>மேலும்…

நமது பார்வை

உலகத்தமிழ் மாநாடு – ஒரு பார்வை

கோவையில் உலகத்தமிழ் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. தொழில்நுட்பம், அறிவியல் ஆகியவற்றின் அசுர வளர்ச்சி, மொழி நுட்பங்களுக்கும், கலை நுட்பங்களுக்குமான தேடலையே தேடிப்பார்க்கும் சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

>>மேலும்…

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்