நமது நம்பிக்கை - December 2009

அட்டைப்படக் கட்டுரை

அப்துல் கலாமின் அலை அடிக்கடி வீசுகிறது. ஏன் தெரியுமா? அவர் ஒரு சரித்திரம் மட்டுமல்ல. சமுத்திரமும் கூட!! அவர் எப்போதும் சொல்லும் விஷயங்கள் போலவே எப்போதாவது சொல்லும் விஷயங்களும் மிகவும் முக்கியம். தன் வாழ்க்கை சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவர் வெளிப்படுத்தும் அந்த ரகசியங்களை

>>மேலும்…

நமது பார்வை

ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் துணைநிற்க வேண்டியவை பயண வசதிகள். அடிப்படை வசதிகளான சாலைகள் தொடங்கி அரசு வசமுள்ள ரயில், பேருந்து, விமானங்கள் தனியார் வசமுள்ள ரயில், பேருந்து, விமானங்கள் ஆகியவை மேம்படுத்திக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

>>மேலும்…

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்