நமது நம்பிக்கை - December 2010

மார்க்கெட்டிங் மந்திரங்கள்

– சினேக லதா

நேனோ பெயர் ஏனோ

குறைந்த விலையில் சிறந்த தரம் என்பது சாத்தியமேயில்லாத விற்பனை சாமர்த்தியம் என்பது பொதுவான எண்ணம். சொல்லப் போனால், பாமரர்களை நம்பும் வியாபாரங்களில் பேசப்படுகிற ஆசை வார்த்தைகள் என்றும் அவற்றை சொன்னவர்கள் உண்டு.

>>மேலும்…

நமது பார்வை

இது குழந்தைகளுக்கான உலகம்

குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கான காப்பீடுகள், பாதுகாப்பு என்று எண்ணிலடங்காத திட்டங்கள் பெற்றோர் மனங்களில் எழுவதுண்டு. ஆனால் குழந்தைகளின் நிகழ்காலத்திற்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் உணர்வு ஒரு பேரிழப்பிற்குப் பிறகு தீவிரமாகியிருக்கிறது.

>>மேலும்…

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்