நமது நம்பிக்கை - March 2011

வாழ நினைத்தால் வாழலாம்

– மனநல நிபுணர் டாக்டர் ருத்ரன்

மனம் உள்ளம் மூளை என்கிற மூன்று பாகங்கள் இருக்கின்றன. மனம் என்று நீங்கள் சொன்னது உடலில் எங்கே இருக்கின்றது? அது அறிவாக இருக்கிறதா?

அது மின்சாரம் போல இருக்கிறது. ஃபேன் ஓடுவதும் அதனால்தான். அது உங்கள் கண்களுக்குத் தெரியாது. மூளை என்பது இயந்திரம். அது செயல்பட இரத்தம் தேவை. வேறு சில இரசாயனங்களும் தேவை. சினிமாத்தனமாய் இடப்பக்கம், வலப்பக்கம் தொட்டு பேசுகின்ற இடத்தில் மனம் இல்லை. மனம் நமக்குள் மட்டுமில்லை. நம்மைச் சுற்றியும் இருக்கிறது.

>>மேலும்…

தேர்தல் காலம்; தேர்வுக்காலம்

தமிழக மாணவர்கள் தேர்வுக்குத் தயாராகும் அதே நேரத்தில் தமிழகத்தின் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தேர்தலுக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருப்பார்கள்.

தேர்வுக்கு எப்படி தயாராவது என்பதை தேர்தலுக்குத் தயாராகும் தலைவர்களைப் பார்த்து மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் வியப்பான உண்மை.

>>மேலும்…

தொடர்கள், கட்டுரைகள் & நேர்காணல்கள்


கான்பிடன்ஸ் கார்னர்


கவிதைகள்