நமது நம்பிக்கை மற்றும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மீண்டும் இணைந்து வழங்கும் வல்லமை தாராயோ


வல்லமை தாரோயோ

எண்ணங்களின் வலிமை கூட்டும் எழுச்சி அரங்கம்

21-02-2010 ஞாயிறு மாலை 6.15 மணி
இடம் : பாரதீய வித்யா பவன், ஆர்.எஸ்.புரம், கோவை – 641 002.

>>மேலும்…

நமது நம்பிக்கை மற்றும் கிருஸ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மீண்டும் இணைந்து வழங்கும்

வல்லமை தாராயோ

எண்ணங்களின் வலிமை கூட்டும் எழுச்சி அரங்கம்

20-09-2009 ஞாயிறு மாலை 6.15 மணி
இடம் : பாரதீய வித்யா பவன், ஆர்.எஸ்.புரம், கோவை – 641 002.

>>மேலும்…

வெற்றித் திசை

தஞ்சாவூரில்

நமது நம்பிக்கை மற்றும் மஹாராஜா சில்க்ஸ் & ரெடிமேட்ஸ்
இணைந்து வழங்கும்

>>மேலும்…

நமது நம்பிக்கை ஸ்ரீ கிருஸ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இணைந்து வழங்கும் வல்லமை தாராயோ

நாள்: 16-08-2009 ஞாயிறு காலை 10.00 மணி

இடம் : பாரதீய வித்யா பவன், ஆர்.எஸ்.புரம், கோவை – 641 002.

கவிஞர் ரமணன் எழுதிய
“எந்த வானமும் உயரமில்லை”
சுயமுன்னேற்ற நூல் வெளியீட்டு விழா

>>மேலும்…